FOR MORE INFORMATION AND CONSULTANCY,
KINDLY REGISTER HERE:


Would you like to attend HMS'School Tour?
YesNo

ENROLLING GUIDE TO HANOI MONTESSORI SCHOOL

Questions & Answers

Parents can find all information below or contact us through hotline for consultancy

1. Phương pháp giáo dục Montessori là gì?

Đây là phương pháp giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục người Ý Maria Montessori (1870–1952). Phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học thông qua các giác quan.

Phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trẻ được học tập trong một môi trường đã được chuẩn bị sẵn, thông qua các giáo cụ trực quan được thiết kế đặc biệt và dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của các giáo viên đã được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn.

3. Ưu điểm của PPGD Montessori?

 • Giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về trí tuệ, thể chất, kỹ năng xã hội, tình cảm, thông qua các bài học và hoạt động.
 • Tạo điều kiện để trẻ tự do học tập theo khả năng của bản thân. Từ đó, khơi dậy được sự ham thích và chủ động học tập của trẻ.
 • Xây dựng ý thức tự kỷ luật, khả năng tập trung và sự nhạy bén với môi trường  xung quanh từ sớm.
 • Biết quan tâm đến cộng đồng xung quanh, biết giúp đỡ, chia sẻ và tôn trọng mọi người.
 • Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
 • Rèn luyện tính kiên nhẫn, độc lập và khả năng tự giải quyết vấn đề.

2. Đặc điểm của lớp học Montessori?

 • Lớp học trộn độ tuổi (Các bé độ tuổi từ 18 tháng – 3 tuổi và 3 tuổi – 6 tuổi).
 • Trẻ được tự do lựa chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển và sở thích.
 • Trẻ học trên tinh thần xây dựng và khám phá, nơi trẻ học các khái niệm bằng cách làm việc với các giáo cụ.
 • Giáo viên quan sát và định hướng theo khả năng của từng trẻ.

4. Nhà trường có tăng học phí hàng năm không?

 • Nhà trường có thể điều chỉnh học phí nhưng không quá 10%.
 • Nhà trường sẽ gửi thông báo về việc tăng học phí cho Phụ huynh tối thiểu 3 tháng trước khi áp dụng chính thức.
Learn more