TẦM NHÌN  

“Từ bên trong trẻ” là điều mà chúng tôi mong muốn: trao quyền cho trẻ học phương pháp tự định hướng, suy nghĩ linh hoạt, giải quyết vấn đề sáng tạo, hỗ trợ sự tò mò ngày càng tăng của trẻ về thế giới mà chúng ta đang sinh sống.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là hoàn thiện một chương trình Montessori chất lượng hoàn chỉnh dựa trên sự phát triển tình cảm, trí tuệ, thể chất và xã hội của đứa trẻ.