Chương trình Mẫu giáo

Chương trình mẫu giáo tại trường mầm non Hà Nội Montessori là chương trình mầm non của Bộ giáo dục đào tạo có ứng dụng phương pháp Montessori đã được chọn lọc để phù hợp với văn hoá của Việt...
Đọc tiếp

Chương trình Nhà trẻ

Chương trình nhà trẻ tại trường mầm non Hà Nội Montessori là chương trình mầm non của Bộ giáo dục đào tạo có ứng dụng phương pháp Montessori đã được chọn lọc để phù hợp với văn hoá của Việt...
Đọc tiếp

Giới thiệu về chương trình

Chương trình giáo dục tại trường mầm non Hà Nội Montessori là chương trình mầm non của Bộ giáo dục đào tạo có ứng dụng phương pháp Montessori đã được chọn lọc để phù hợp với văn hoá của Việt...
Đọc tiếp
To Top