Nhiệm vụ

Nhiệm Vụ Của Nhà Trường

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục đào tạo có ứng dụng phương pháp Montessori đã được chọn lọc để phù hợp với văn hoá của Việt Nam, tâp trung phát triển cảm xúc, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng xã hội cho trẻ, bằng cách coi mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt trong môi trường được chuẩn bị kĩ lưỡng, an toàn, và hỗ trợ các kiến thức học thuật.

Chúng tôi cũng có nhiệm vụ khuyến khích sự phát triển toàn diện của trẻ nhằm nuôi dưỡng tư duy độc lập, các kĩ năng căn bản cũng như hình thành ý thức về môi trường, đồng cảm với người khác, sự tự tin về mặt xã hội. Chúng tôi mong muốn thiết lập từ bên trong để đứa trẻ thành một người chủ động học hỏi, một tư duy linh hoạt, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề, và chúng tôi luôn hỗ trợ tất cả những tò mò và băn khoăn của trẻ dành cho thế giới, nơi trẻ đang sống và trở thành một công dân toàn cầu.

Chúng tôi tin rằng:

• Trẻ em học hỏi tốt nhất trong một môi trường ngập tràn tình yêu thương, an toàn, thấu hiểu và nhất quán.
• Giáo dục không phải là sự tiếp thu qua việc lắng nghe những lời nói mà bằng việc trải nghiệm trong môi trường trẻ tham gia.
• Trẻ em phải được đối xử với sự tôn trọng.
• Trẻ em cần phải học cách nghĩ cho bản thân và học cách giải quyết vấn đề một cách độc đáo, sáng tạo.
• Trẻ em cần được giáo dục để tôn trọng quyền của người khác và coi trọng những đóng góp cho cuộc sống.
• Việc học là những trải nghiệm vui vẻ, hứng thú.

Chưa có bình luận!

To Top